Klachtenformulier

U kunt het formulier digitaal invullen of direct per e-mail versturen (klachten@astroclub.nl), eventueel voorzien van bijlagen.

Let op! Wees voorzichtig met het verzenden van privacygevoelige informatie per e-mail. Uw klacht zal spoedig inhoudelijk in behandeling worden genomen.

Laatste reacties